Thuốc Khử Trùng Kho Quickphos 56%

Tên thương phẩm:    Quick phos 56%

Gốc hoạt chất:    Aluminium Phosphide

Sản xuất tại:    United Phosphorus limited- Ấn Độ

Quy cách : Thuốc dạng viên nén, đựng trong lon nhôm, khối lượng tịnh 1000 gr, tổng thể có 1667viên.

GIÁ LIÊN HỆ

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section