CHLORAMIN B

Hãng  sản Xuất:  CỘNG HÒA SÉC ( Bochemic, sro. Lidická 326 Bohumin 735 95 )

Thành Phần: Sodium Benzen sulfochloramin ( hàm lượng Clo hoạt động tổi thiểu 25% )

Công thức: C6H5SO2NClNa.3H20

Hàm lượng: Active Clorine min 25% , NaOH max 0,8%

Đóng gói: Dạng viên và Dạng Bột

GIÁ LIÊN HỆ

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section